Välkommen

Välkommen till webbplatsen för Fäladen läser 2016/17!

För sjätte året i rad ordnar folkbiblioteket på Norra Fäladen lässatsningen
Fäladen läser för eleverna i åk 3 på Norra Fäladens skolområde.

Under hösten besöker samtliga tredjeklasser Norra Fäladens bibliotek för en biblioteksvisning och ett bokprat. Efter bokpratet får varje elev välja en av böckerna som bibliotekarierna tipsat om. Tack vare bidrag från Lekande barnens fond har vi möjlighet att köpa in en bok till varje elev, som barnen sedan får behålla.

Så fort presentböckerna delats ut börjar klasserna läsa, och under läsningens gång skriver eleverna om sina läsupplevelser på en gemensam blogg.

Barn från olika skolor och klasser möts här på bloggen för att diskutera sin önskebok med andra som valt samma bok.

Under fliken Böcker att diskutera finns de åtta böckerna vi bloggar om. Klicka bara på önskad titel och börja skriva!

Förhoppningsvis får vi igång givande diskussioner kring läsupplevelser, vi vuxna får tillfälle att prata med eleverna om hur vi bemöter varandra på internet, och kanske lyckas vi skapa vänskapsband inför åk 4, när alla klasserna blandas på Fäladsskolans mellanstadium.

Välkommen att börja bokblogga!

/Barn- och skolbibliotekarierna på Norra Fäladens skolområde